به دنبال رد از شهدای کوی دانشگاه سال گذشته می گشتم که متوجه شدم شهید داود صدری در امامزاده ای در ملارد کرج به خاک سپرده شده و متاسفانه چون این محل کمی از لحاظ دسترسی و مسافت مشکلاتی دارد نسبت به بهشت زهرا احساس می کنم کمی غریب واقع شده و امیدوارم این آدرس و فیلم از سنگ قبر ومحل دفن این عزیز باعث شود دوستانی که در کرج زندگی می کنند نگذارند خانواده این عزیزان فکر کنند که ما اینها را فراموش کرده ایم این افراد در تصادف رانندگی کشته نشدند اینها به ملت وتاریخ ایران متعلق هستند و پیوسته اند. قطعه چهارم از درب اصلی امامزاده که وارد می شوید ده متر جلوتر از دفتر امامزاده سمت چپ قرار دارد.

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati